Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1060
LanguageId10
NameWicherkiewicz 2001
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionWicherkiewicz, Tomasz 2001. „Piśmiennictwo w etnolekcie wilamowskim”, w: Barciak 2001: 520-538.