Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1061
LanguageId10
NameWicherkiewicz 2003
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionWicherkiewicz, Tomasz 2003.<i>The Making of a Language. The Case of the Idiom of Wilamowice, Southern Poland.</i> Berlin-New York: Mouton de Gruyter.