Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1147
LanguageId11
NamePanic 2010
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionPanic, Idzi (red.) 2010. <i>Bielsko-Biała. Monografia miasta. </i>Tom I. <i>Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich (1740). </i>Bielsko-Biała: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.