Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1569
LanguageId28
NameFularczyk 2009
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionFularczyk, Paweł 2009. <i>Danziger Missingsch</i>. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.