Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId1598
LanguageId28
NameMirowicz i Dulewicz 1970
Typekomentarz/comment
FileName 
DescriptionMirowicz A. &amp; I. Dulewicz (red.) 1970. <i>Wielki słownik rosyjsko-polski</i>. Warszawa-Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.