Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId343
LanguageId15
NameGórka i Biały 1986
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionGórka, Zygmunt i Zbigniew Biały 1986. „Zarys problematyki ekonomiczno-geograficznej polskiego Spisza”, w: Zbigniew Biały (red.) <i>Polski Spisz. Jedność kultury i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego</i> DCCCXI, Prace Etnograficzne, Zeszyt 22, Studia Spiskie nr 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.