Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId893
LanguageId30
NameEser 2000
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionEser, Ingo 2000. „Województwo śląskie. Niemcy na Górnym Śląsku“, w: W. Borodziej &amp; H. Lemberg (red.) <i>Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów </i>t.II.<i> Polska centralna. Województwo śląskie</i>. Warszawa: Neriton. 290-331.