Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId903
LanguageId30
NamePudło 2004
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionPudło, Kazimierz M. (red.) 2004. <i>Karl Eduard von Holtei (1798-1880) w pamięci dawnych i współczesnych Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej</i>. Oborniki Śląskie: Urząd Miejski.