Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId910
LanguageId28
NameIwaniec 1977
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionIwaniec, Eugeniusz 1977. <i>Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w</i>. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.