Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId918
LanguageId28
NameŁopuszańska-Kryszczuk 2013
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionŁopuszańska-Kryszczuk, Grażyna 2013. <i>Danziger Umgangssprache</i>. Peter Lang Verlag.