Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId920
LanguageId28
NameZielińska 1996
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionZielińska, Anna 1996. <i>Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce</i>. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.