Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId959
LanguageId26
NameHasiuk 1978
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionHasiuk, Michał 1978. <i>Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej.</i> Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza