Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId962
LanguageId26
NameVaičiulytė-Romančuk 2006
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionVaičiulytė-Romančuk, Ona 2006. <i>Gramatyka języka litewskiego.</i> Warszawa: Ex Libris.