Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId963
LanguageId26
NameNiewulis 2005
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionNiewulis [-Grablunas], Jowita 2005. <i>Fonologia litewskiej gwary puńskiej.</i> Poznań: [Niepublikowana praca doktorska].