Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId964
LanguageId26
NameZinkevičius 1978
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionZinkevičius, Zigmas 1978. <i>Lietuvių kalbos dialektologija.</i> Wilno: Mokslas.