Szczegóły wybranego źródła

LanguageSourceId995
LanguageId1
NameŠuplinska & Lazdiņa 2009
Typekomentarz/comment/r
FileName 
DescriptionŠuplinska, Ilga &amp; Sanita Lazdiņa (red.) 2009. <i>Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitarno zinātņu žurnāla pelikums</i> 1. Rēzekne: Rēzeknes Augustskola.