Do zapisu tekstów XVIII- i XIX-wiecznych używano ortografii bazującej na zasadach pisowni języka polskiego z tamtego okresu. Teksty łatgalskie zapisywano antykwą - czcionka pełniła rolę odróżniającą łatgalskojęzyczne teksty od tych pisanych po łotewsku (Nau 2011: 5Nau 2011 / komentarz/comment/r /
Nau, Nicole 2011. A short grammar of Latgalian. München: Lincom Europa.
).

Obecnie łatgalski ma standard zapisu ortograficznego, który jednak nie wszyscy akceptują. Istnieje dysonans pomiędzy zasadami proponowanymi przez specjalistów a nawykami użytkowników bez wykształcenia językoznawczego: standard nie oddaje w pełni tradycyjnych elementów łatgalskiego języka mówionego.
Kod ISO
ISO 639-3 / SIL    ltg