Systemy graficzne

Przed II wojną światową do zapisania zdecydowanej większości tekstów bielskich odmian językowych używano wyłącznie alfabetu niemieckiego. Krojem pisma będącym w powszechnym użyciu była nie jak się powszechnie uznaje szwabacha, ale fraktura. Jedynymi powojennymi tekstami w tej odmianie językowej są nienaukowe teksty autorstwa Karla Olmy. Używał on zmodyfikowanego alfabetu niemieckiego. Olma zrezygnował jednak z użycia narodowego, niemieckiego kroju pisma. Działanie takie było zgodne z powszechną po II wojnie światowej tendencją.


Pisana i drukowana fraktura. Za: www.jewishgen.org/jri-pl/translit.htm.


Strona tytułowa książki Jacoba Bukowskiego (1860Bukowski 1860 / komentarz/comment /
Bukowski, Jacob 1860. Gedichte in der Mundart der deutschen schlesisch-galizischen Gränzbewohner resp. von Bielitz-Biala. Bielitz: Zamarski. [przedruk w: Wagner 1935: 1-190].
).

Znane są trzy naukowe opracowania, w których zastosowano zapis fonetyczny: poemat Liega-Jirg (Jurek-kłamczuch) autorstwa Friedricha Bocka (1916aBock 1916a / komentarz/comment /
Bock Friedrich 1916b. Der Liega-Jirg. Gedicht in der Bielitzer Mundart. Bielitz: Friedrich Bock. [przedruk w: Wagner 1936: 222-230].
), fragment poematuÓf jer wełt, autorstwa Floriana Biesika zapisany przez Wicherkiewicza (2003: 467-471Wicherkiewicz 2003 / komentarz/comment /
Wicherkiewicz, Tomasz 2003.The Making of a Language. The Case of the Idiom of Wilamowice, Southern Poland. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.
), a także zapis tzw. zdań Wenkera dokonany w Wilamowicach (arkusz zawierający te zdania można obejrzeć: http://www.diwa.info/Wenkerbogen/Bogen.aspx?ID=66998).


Pierwsza strona zapisanego fonetycznie wiersza Der Liga-Jirg - według nagrania przeprowadzonego w 1916 roku w Starym Bielsku/Altbielitz (za: Bock 1916b: 225Bock 1916b / komentarz/comment /
Bock Friedrich 1916b. Der Liega-Jirg. Gedicht in der Bielitzer Mundart. Bielitz: Friedrich Bock. [przedruk w: Wagner 1936: 222-230].
).
Kod ISO
brak kodu ISO 639-3 dla hałcnowskiego lub bielsko-bialskiej enklawy językowej
możliwy kod: hlc