Bibliografia

www.armenian-history.com
Berta, Árpád 2006. "Middle Kipchak", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (red.) The Turkic Languages. London–New York: Routledge.
Garkavec, A. N. 1979. Konvergencija armjano-kypchatskogo jazyka k slavjanskim v XVI-XVII vv. Kiev: Naukova Dumka.
Garkavec, Aleksandr 1987. Kypchatskie jazyki: kumanskij i armjano-kypchatskij. Alma-ata: Izdatiel’stvo NAUKA.
Garkavec, Aleksandr 1993. Zagadochnye ukrainskie Armjane, kotorye govorili, pisali i molilis’ po-kipchakski i 400 let nazad napechatali pervuju v mire kypchakskuju knigu. Kyiv: Ukrainoznavstvo.
Grunin, T. I. 1967. Dokumenty na poloveckom jazyke XVI w. (Sudebnye akty Kamenec-Podol’skoj Armianskoj Obschhiny). Moskva.
Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język). Toruń: UMK.
Pisowicz, Andrzej 2009. "Czy polscy Ormianie mówili po tatarsku?",  Życie Tatarskie 98-100: 10-12.
www.qypchaq.unesco.kz
Róna-Tas, András 2006. "Turkic Writing Systems", w: Lars Johnson & Éva Á. Csató (red.): The Turkic Languages. London–New York: Routledge. s. 127-137.
Rykała, Andrzej 2011. Mniejszości religijne w Polsce - geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Stachowski, Stanisław 2010. "Polonizacja języka ormiańsko-kipczackiego",  LingVaria 2: 213-227.
Tryjarski, Edward 1972. Dictionnaire arméno-kiptchak. D’après trois manuscrits des collections viennoises. Tome I. Warszawa: PWN.
Tryjarski, Edward 2005. Armeno-Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Tryjarski, Edward 2010. Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Tyszkiewicz, Jan 1989. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII – XVIII w. Warszawa: PWN.

Autor: Radosław Wojtowicz