Statystyka  i cechy mówców

Liczba użytkowników

W spisie powszechnym z 2002 r. 39,9 tys. mieszkańców województwa podlaskiego zadeklarowało język białoruski jako używany w kontaktach domowych, co stanowi 3,3% mieszkańców regionu (Kossakowska 2007: 156Kossakowska 2007 / komentarz/comment/r /
Kossakowska, Ilona 2007. „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 155-168.
).
W Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. do białoruskiej identyfikacji narodowo-etnicznej przyznało się 46 tys. respondentów, w tym 36 tys. podało ją jako pierwszą, a 30 tys. jako jedyną (Nowak 2012: 106Nowak 2012 / komentarz/comment/r /
Nowak, Lucyna (red.) 2012. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa: GUS.
). W spisie badano też używany język, ale dane te nie zostały jeszcze opublikowane.

Na Białorusi natomiast, zgodnie z danymi spisu powszechnego z 2009 r., jako język ojczysty białoruski wskazuje 55,8% respondentów, a posługuje się nim na co dzień 24,6% (http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p6.php).

Inne języki, jakimi mówcy posługują się na co dzień

W czasie zaborów językiem urzędowym stał się język rosyjski. Na Białorusi stał się on językiem codziennym dopiero pod wpływem osadnictwa ludności rosyjskojęzycznej po II wojnie światowej (Straczuk 1999: 24Straczuk 1999 / komentarz/comment/r /
Straczuk, Justyna 1999. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa: UW.
).
Językiem liturgii w Kościele prawosławnym jest cerkiewnosłowiański (Straczuk 1999: 25Straczuk 1999 / komentarz/comment/r /
Straczuk, Justyna 1999. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa: UW.
). Kazania głoszone są w języku polskim albo rosyjskim (Kossakowska 2007: 159Kossakowska 2007 / komentarz/comment/r /
Kossakowska, Ilona 2007. „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 155-168.
).
Mówcy dialektów białoruskich w Polsce (a także na Białorusi, w pobliżu granicy) posługują się też językiem polskim.