Dla zdecydowanej większości członków litewskiej grupy etnicznej w Polsce podstawowym językiem myślenia i komunikacji w sytuacjach rodzinnych jest właśnie litewski - na co dzień przede wszystkim w dialekcie dzukijskim, odmiennym od literackiego litewskiego (nauczanego w szkole, a również państwowego w Republice Litewskiej).


Bibliografia

Bacevičiūtė, Rima i in. 2004. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Balčikonis, Juozas 1974. Lietuvių liaudies menas. Drabužiai. Vilnius: Vaga.

Butkus, Alvydas 2011. Lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynas. Kaunas: Aesti.

Hasiuk, Michał 1978. Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Jackiewicz, Mieczysław 2003. Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku. Tom 1. Warszawa: Ex Libris.

Jovaišas, Albinas 1999. Senoji Lietuvos literatūra. Kaunas: Šviesa.

Jurkuvienė, Teresė 2006. Lietuvių tautinis kostiumas / Lithuanian national costume. Wilno: Baltos lankos.

Krištopaitė, Danutė 1997. Nuo Punsko iki Seinų iš Juozo Vainos tautosakos rinkinių I. Puńsk: Aušra.

Makowski, Bronisław. 1986. Litwini w Polsce 1920-1939. Warszawa: PWN.

Marcinkiewicz, Józef 2003. Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie. Poznań: Zakład Graficzny UAM.

Niewulis[-Grablunas], Jowita 2005. Fonologia litewskiej gwary puńskiej. Poznań: [Niepublikowana praca doktorska].

Tarnauskaitė[-Palubinskienė], Vida 2009. Kanklės lietuvių etninėje kultūroje. Wilno: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

Vaičiulytė-Romančuk, Ona 2006. Gramatyka języka litewskiego. Warszawa: Ex Libris.

Zinkevičius, Zigmas 1978. Lietuvių kalbos dialektologija. Wilno: Mokslas.

Zinkevičius, Zigmas 1996. The history of the Lithuanian language. Wilno: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

http://www.ethnologue.com/language/lit

http://archive.ethnologue.com/15/show_lang_family.asp?code=lit

http://www.tarmes.lt/index_meniu.php?id=1

http://www.punsk.com.pl/wordpress/lt/?page_id=6

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Baltic_Tribes_c_1200PL..svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lithuanian_language_in_the_16th_century.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Lithuania-1867-1914.svg

http://www.tarmes.lt/images/tarmiu_skirstymas/zem_1_nauja%20klasifikacija.gif

http://en.wikipedia.org/wiki/File:LitewskiIIRP.PNG

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3967180

http://lietuva.pl/index-old.php?language=lt&page=125

http://www.tautinispaveldas.lt/zemelapis/index.php?page=dzukija

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7039&p_k=1&p_d=95438

http://www.marketing-europe.eu/admin/spaw2/uploads/images/etnografiniai.jpg

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3915951

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Dzukija

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LIT_Dzukia_COA.png

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Dz%C5%ABkija:_tautiniai_drabu%C5%BEiai

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Kankles.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oldest_surviving_writing_in_Lithuanian_language.jpg

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Puslapiai/pusl47.htm

http://ualgiman.dtiltas.lt/b_k_susiformavimas.html

http://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/lietuviu_kalba

http://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/faktai

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=1189&Itemid=143

http://lietuva.pl/index-old.php?language=lt&page=125

http://www.punsk.com.pl/wordpress/strona-glowna/placowki-kulturalno-oswiatowe/

http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.html

http://www.slideboom.com/presentations/708538/paulius_TAUTINIS-KOSTIUMAS

http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=34

http://www.alfa.lt/straipsnis/10377869/Darius.ir.Girenas..zuve..bet.nepralaimeje=2010-07-16_08-05/

http://sudawia.pl/osada-sudawia/jacwingowie/

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Baltistika/Baltistika_41_1_/S._Karaliunas.pdf

http://lietuviukalbairliteratura.lt/jonas-jablonskis/

http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm


Autor: Laurynas Candravičius (Julian Candrowicz)
Kod ISO
ISO 639-1     lt
ISO 639-2     lit
ISO 639-3     lit
The Linguasphere     54-AAA-a