Największą szkołą podstawową i gimnazjum w gminie Puńsk jest Zespół Szkół z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girėnasa[44przyp44 / komentarz/comment /
Steponas Darius i Stasys Girėnas, litewscy lotnicy, którzy przelecieli nad Atlantykiem; niestety ich lot zakończył się katastrofą samolot się rozbił w pobliżu Pszczelnika (woj. zachodniopomorskie) http://www.alfa.lt/straipsnis/10377869/Darius.ir.Girenas..zuve..bet.nepralaimeje=2010-07-16_08-05/
]. Obok budynku tej szkoły znajduje się Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca, które jest jedynym litewskim liceum w Polsce[45przyp45 / komentarz/comment /
http://www.punsk.com.pl/wordpress/strona-glowna/placowki-kulturalno-oswiatowe/
].


Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowane z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania. Fot. T. Wicherkiewicz
 
W Puńsku działa także litewsko-polskie przedszkole samorządowe, a w samej gminie Puńsk szkoły podstawowe w Nowinikach (Navinykai), Widugierach (Vidugiriai) i Przystawańcach (Pristavonys)[46przyp46 / komentarz/comment /
http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.html
].
 

Tablica szkoły podstawowej w Przystawańcach. Fot. T. Wicherkiewicz

W Sejnach (Seinai) działają dwie szkoły, w których są klasy z litewskim językiem nauczania: gimnazjum „Žiburys” oraz gimnazjum nr 2, w Gminie Sejny – szkoła podstawowa w Krasnowie (Krasnavas). W gimnazjum nr 1 oraz w szkole podstawowej w Sejnach odbywa się również nauczanie jęz. litewskiego jako dodatkowego przedmiotu. Inne takie szkoły znajdują się także w Ogrodnikach (Aradnykai) i Klejwach (Klevai)[47przyp47 / komentarz/comment /
http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.html
].


Podręczniki do szkoły podstawowej w języku litewskim. Fot. T. Wicherkiewicz


Podręcznik w języku litewskim.

W Polsce funkcjonują także organizacje litewskie[48przyp48 / komentarz/comment /
http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.html
]:
 • Stowarzyszenie Litwinów w Polsce
 • Wspólnota Litwinów w Polsce
 • Stowarzyszenie Młodzieży Litewskiej w Polsce
 • Towarzystwo Kultury Etnicznej Litwinów
 • Towarzystwo Nauczycieli Litewskich
 • Towarzystwo im. Św. Kazimierza
 • Fundacja biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litwinów”

Fot. T. Wicherkiewicz

Przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku działają takie zespoły jak[49przyp49 / komentarz/comment /
http://www.konsulat-litwa.pl/litwini-w-polsce-informacje-o-litwie-11.html
]:
 • chór mieszany „Dzūkija”
 • kapela wiejska „Klumpė”
 • zespół choreograficzny „Jotva”
 • dziecięcy zespół „Puniukai”
 • zespół taneczny „Vyčiai“
 • teatr stodolany
Znaczącą rolę dla społeczności litewskojęzycznej pełni Wydawnictwo „Aušra”, które przygotowuje i wydaje podręczniki litewskie, książki w języku litewski i polskim, oraz czasopismo Aušra wydawane od 1960 r., czasopismo Šaltinis, miesięcznik dla dzieci Aušrelė, kwartalnik Suvalkietis[50przyp50 / komentarz/comment /
http://www.punsk.com.pl/wordpress/strona-glowna/placowki-kulturalno-oswiatowe/
].


Okładka dwutygodnika Aušra. Fot. Piotr Grablunas


Okładka miesięcznika Aušrelė. Fot. Piotr Grablunas


Publikacje o Litwinach w Polsce. Fot. T. Wicherkiewicz


Publikacja dotycząca folkloru mniejszości litewskiej w Polsce.. Fot. T. Wicherkiewicz
 
TVP Białystok nadaje raz w tygodniu program w języku litewskim (pół godz.), natomiast audycje radiowe nadawane są przez tamtejszą rozgłośnię radiową (1 godz.).
W Internecie trudno odnaleźć jakiekolwiek strony w całości napisane po dzukowsku czy poświęcone gwarze Dzuków. Dzukowie nie tworzą żadnych zamkniętych grup ani raczej nie zrzeszają się na portalach społecznościowych, a znalezienie choćby komentarza napisanego w ich gwarze jest bardzo trudne. Miejsce ich gwary południowoauksztockiej zajmuje litewski język literacki.


Kod ISO
ISO 639-1     lt
ISO 639-2     lit
ISO 639-3     lit
The Linguasphere     54-AAA-a