Język litewski jest jedynym oficjalnym językiem Republiki Litewskiej, a także jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej[38przyp38 / komentarz/comment /
http://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/lietuviu_kalba
]. Posługuje się nim ok. 83,5% mieszkańców Litwy[39przyp39 / komentarz/comment /
http://www.lietuva.lt/lt/apie_lietuva/faktai
]. Niestety brak danych dotyczących gwar języka litewskiego. Wiadomo jednak, że tendencja ich używania jest spadkowa. Po II wojnie światowej gwary zostały uznane za czynnik izolujący ich użytkowników od reszty społeczeństwa i są silnie wypierane przez język literacki[40przyp40 / komentarz/comment /
http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=1189&Itemid=143
]. Ambasada Litewska w Polsce szacuje, że obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej żyje ok. 15 tys. Litwinów[41przyp41 / komentarz/comment /
http://lietuva.pl/index-old.php?language=lt&page=125
], a najwięcej z nich (ok. 80%) mieszka w Gminie Puńsk (Punskas).
Wg spisu powszechnego ludności z 2002 r. narodowość litewską oraz posługiwanie się jęz. litewskim w ognisku domowym zadeklarowało 5131 osób[42przyp42 / komentarz/comment /
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nsp2002_tabl9.xls
], z czego 74,4% ludności zamieszkującej w gminie Puńsk to Litwini[43przyp43 / komentarz/comment /
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nsp2002_tabl4.xls
].

Kod ISO
ISO 639-1     lt
ISO 639-2     lit
ISO 639-3     lit
The Linguasphere     54-AAA-a