Przegląd lingwistyczny

Język litewski jest językiem fleksyjnym. Posiada:
Akcent w języku litewskim jest swobodny. Oznacza to, że może padać na dowolną część wyrazu. Oprócz tego język litewski posiada dwie intonacje wyrazowe (wznoszącą i opadającą), które zaznaczane są następującymi znakami:
  • ~ cyrkumfleksem – oznacza się intonację wznoszącą
  • ՛   akutem – oznacza się intonację opadającą
a dodatkowo:
  • ` grawisem – zaznacza się przycisk wyrazowy.

Znaki te pełnią podwójną funkcję, gdyż zaznaczają akcentowaną sylabę oraz (w przypadku akutu i cyrkumfleksu) intonację (Vaičiulytė-Romančuk 2006: 12Vaičiulytė-Romančuk 2006 / komentarz/comment/r /
Vaičiulytė-Romančuk, Ona 2006. Gramatyka języka litewskiego. Warszawa: Ex Libris.
).
Wyróżniane są 4 typy akcentuacyjne rzeczownika, według których należy poprawnie akcentować poszczególne wyrazy. Akcent może zmieniać się w obrębie wyrazu w zależności od przypadka w jakim występuje.


Akcentuacja wyrazu batas ('but') oraz batai ('buty'), należącego do drugiego typu. (Butkus 2011: 12Butkus 2011 / komentarz/comment/r /
Butkus, Alvydas 2011. Lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynas. Kaunas: Aesti.
)

Podobieństwo leksykalne jest widocznie nie tylko między językiem litewskim i łotewskim. Część słownictwa bałtyckiego została zapożyczona przez języki ugrofińskie w czasach, gdy ludy posługujące się tymi językami prowadziły wędrowny tryb życia (były to wyrazy dotyczące nazewnictwa związanego z osiadłym trybem życia, np. nazywania nasion roślin (fiń. siemen, lit. sėmenys ‘siemię’) (Zinkevičius 1996: 13).Zinkevičius 1996 / komentarz/comment/r /
Zinkevičius, Zigmas 1996. The history of the Lithuanian language. Wilno: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.


Na język litewski silny wpływ miały języki słowiańskie (szczególnie polski i białoruski). Slawizmy w gwarze Dzuków są bardziej podobne fonetycznie do form białoruskich, np.: abrusas, brus. aбрус, pol. 'obrus'; bačka, brus. бочка, pol. 'beczka'; ščupokas, brus. шчупак, pol. 'szczupak' (Marcinkiewicz 2003: 104Marcinkiewicz 2003 / komentarz/comment/r /
Marcinkiewicz, Józef 2003. Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie. Poznań: Zakład Graficzny UAM.
).
Kod ISO
ISO 639-1     lt
ISO 639-2     lit
ISO 639-3     lit
The Linguasphere     54-AAA-a