Standaryzacja

Źródeł standardowego języka wysokoniemieckiego (niemieckiego) należy się doszukiwać w języku saskiej kancelarii. Oparty na wschodnio-środkowoniemieckim dialekcie język kancelaryjny użyty został przez Marcina Lutra w tłumaczeniu Biblii wydanej w 1534 roku. Do jego rozpowszechnienia przyczyniła się popularyzacja luterańskiej reformy chrześcijaństwa oraz wynalazek druku. Standardowy język wysokoniemiecki został przyjęty w Prusach, które z czasem uzyskały dominującą pozycję wśród państw niemieckich.
Kod ISO
ISO-639-3:  język niemiecki - deu,
palatynacki - pfl,
szwabski - swb.
standard MARC 21 Biblioteki Kongresu USA: ger;
historyczne odmiany: gmh - średniowysokoniemiecki, goh - starowysokoniemiecki,
pozostałe języki germańskie  gem.
SIL (13 wyd. The Ethnologue): ger; obecnie The Ethnologue: deu.