Systemy graficzne

Systemy graficzne stosowane do zapisu niemieckich dialektów śląskich bazują na alfabecie łacińskim, z wpływami standardowego języka niemieckiego, np. zapis przegłosu – Mädla (Mädchen – ‘dziewczę’). Ponadto długie samogłoski zapisywane są przez podwojenie np. Heem (Heim – 'dom') lub też poprzez tzw. cyrkumfleks (znak diakrytyczny symbolizujący długą samogłoskę) jak np.< î >.
Kod ISO
niemiecki (dolno)śląski
ISO 639-3    sli