Ulica Karaimska w Trokach (Trakai). fot. T. Wicherkiewicz


Karaimskie muzeum etnograficzne w Trokach (Trakai) - dwujęzyczna nazwa i godło karaimskie. fot. T. Wicherkiewicz


Karaimski w pejzażu językowym Trok (Trakai). fot. T. Wicherkiewicz


Reklama kybynów - karaimskiego smakołyku - na dwujęzycznej restauracji karaimskiej w Trokach (Trakai). fot. T. Wicherkiewicz