Załączniki do: łatgalski

Nazwa Typ Nazwa pliku
Deklarowana znajomość języka łatgalskiego 2011 obraz/image znajomosc_latgalskiego.jpg
Flaga Łatgalii obraz/image Flaga Łatgalii.jpg
Języki na Łotwie obraz/image Języki na Łotwie.jpg
Gazeta internetowa LaKuGa obraz/image LaKuGa.jpg
Andronow & Lejkuma 2006 komentarz/comment/r
Mercator 2009 komentarz/comment/r
Nau 2012 komentarz/comment/r
Čekmonas 2001 komentarz/comment/r
Balode & Holvoet 2001 komentarz/comment/r
Nau 2011 komentarz/comment/r
Price 2001 komentarz/comment/r
Lewis 2009 komentarz/comment/r
Andronov & Andronova 2009 komentarz/comment/r
Brejdak 2006 komentarz/comment/r
Atlas Języków Bałtyckich 2009 komentarz/comment/r
Cibuļs 2009 komentarz/comment/r
Trasuns 1921 komentarz/comment/r
Strods 1922 komentarz/comment/r
Kossowski 1853 komentarz/comment/r
Skrinda 1908 komentarz/comment/r
Cibuļs & Lejkuma 2003 komentarz/comment/r
Jankowiak 2010 komentarz/comment/r
Šuplinska & Lazdiņa 2009 komentarz/comment/r
Lazdiņa & Marten 2012 komentarz/comment/r
Jankowiak 2009 komentarz/comment/r
Stafecka 2004 komentarz/comment/r
Regiony i miasta Łotwy obraz/image lotwa_miasta.jpg
Skład narodowościowy Łatgalii obraz/image Latgalia_narodowosci.jpg
Stóg w językach bałtyckich obraz/image stog_w_jezykach_baltyckich.jpg
Indryca- wielojęzyczność Łatgalii z humorem anotacja/annotation Pan Józef ELAN.rar
fotografia przed muzeum w Indrze obraz/image Indra - Heritage Team.jpg
wzory łatgalskie obraz/image wzory łatgalskie.JPG
stroje łatgalskie i litewskie obraz/image stroje bałtyckie.JPG
stara Rzeżyca / Rēzekne obraz/image stara Rzeżyca.JPG
tytuł "Łotyszy Inflant Polskich" S.Ulanowskiej obraz/image Ulanowska - strona tytułowa.bmp
"Łotysze Inflant Polskich" S.Ulanowskiej-początek obraz/image Ulanowska Poczatek.pdf
W kościele w Wielonach (Viļāni) obraz/image w kosciele w Wielonach.jpg
W redakcji czasopisma „Katōļu dzeive” obraz/image w redakcji czasopisma Katolu dzeive.jpg
Łatgalskie napisy w Rzeżycy (Rēzekne) obraz/image łatgalskie napisy w Rzeżycy.jpg
Gaisma – pierwsza gazeta łatgalskojęzyczna. obraz/image Gaisma.jpg
Infomacja turystyczna w Rzeżycy (Rēzekne) obraz/image infomacja_turystyczna_Rzeżyca.jpg
Łatgalski sklep w Korsówce (Kuorsova) obraz/image łatgalski sklep w Korsówce.jpg
Łatgalskie napisy w Korsówce (Kuorsova) obraz/image łatgalskie napisy w Korsówkce.jpg
Łatgalskojęzyczny modlitewnik katolicki obraz/image łatgalskojęzyczny modlitewnik katolicki.jpg
Muzeum literatury łatgalskiej w Rzeżycy (Rēzekne) obraz/image Muzeum literatury łatgalskiej w Rżeżycy 2007.jpg
Nazwy wsi w Łatgalii obraz/image nazwy wsi w Łatgalii.jpg
„Ojcze nasz” po łatgalsku obraz/image Ojcze nasz_po łatgalsku.jpg
Pomnik J. Macilewicza w Lucynie (Ludza) obraz/image pomnik Macilewicza w Lucynie.jpg
W kościele w Krasławiu (Kruoslova) obraz/image w kościele w Krasławiu.jpg
Odezwa w Spisie Powszechnym 2011 obraz/image odezwa.jpg
Evangelia toto anno 1753 obraz/image Evangelia_1753.jpg
Gramatyka Kossowskiego z 1853 obraz/image gramatyka_Kossowskiego.jpg
Gramatyka łatgalskiego Skrindy 1908 obraz/image gramatyka_Skrinda.jpg
Elementarz Kempsa 1905 obraz/image elementarz_Kempsa_.jpg
Elementarz łatgalskiego L. Paegle z 1925 obraz/image elementarz_Paegle.jpg
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN.bmp
Samogłoski języka łatgalskiego tekst Latgalski-monoftongi PL.pdf
Latgalian monophtong vowels text Latgalski-monoftongi EN.pdf