Załączniki do: wilamowski

Nazwa Typ Nazwa pliku
strona tytułowa manuskryptu F. Biesika obraz/image Biesik 1 tytulowa - mniejsza.jpg
Kontakty językowe wilamowsko-polskie komentarz/comment AZak wymysioerys.pdf
Mapa Wilamowic (duży rozmiar) obraz/image Mapa_Wilamowice_Majerska_Krol.jpg
Mapa Wilamowic (mały rozmiar) obraz/image Mapa_Wilamowice_Majerska_Krol_small.jpg
fotografia z wesela w Wilamowicach obraz/image wesele Milerkowej 1938.jpg
fotografia śmierguśników w Wilamowicach obraz/image smiergusnicy na weselu-3ca276d1-701f-4a88-96c9-90d545749766.jpg
polskojęzyczny wstęp w rękopisie Floriana Biesika obraz / image Biesik wstep.rar
opowieść o dawnych Wilamowicach nagranie/audio Anna Danek - pejtela nusia.rar
Pamiętniki Jana Danka 'Płaćnika' z 1923 r. obraz/image Pamietnik JDanka-płaćnika.rar
fragment Pamiętników Jana Danka po wilamowsku obraz/image pamiętnik JDanka po wilamowsku.rar
fotografia weselnych śmierguśników w Wilamowicach obraz/image 2 v 3 dzień wesela bo śmiergust.jpg
próba zespołu Wilamowice - Diöt fum hejwuł... film/video próba zespołu wilamowice1.wmv
próba zespołu Wilamowice film/video próba zespołu Wilamowice 2.wmv
poemat T. Króla - "s'Ława fum Wilhelm" obraz/image początek Wilhelm s'lawa.pdf
autor T.Król czyta fragmenty "s'Ława fum Wilhelm" nagranie/audio Tymoteusz Król czyta początek swojego poematu.wav
Anna Kowalczyk czyta fragment s'Ława fum Wilhelm nagranie/audio AKowalczyk czyta Wilhelma1.wav
siedziba Stowarzyszenia "Wilamowianie" obraz/image P1100339.JPG
Stowarzyszenie "Wilamowianie" obraz/image Centrum zachowania dziedzictwa w Wilamowicach.JPG
reklama po wilamowsku 1 obraz/image Centrum ubezpieczen - ferzyhyn.JPG
reklama po wilamowsku 2 obraz/image ferzyhyn drzwi.JPG
spotkanie Stowarzyszenia obraz/image u T Króla.JPG
FotoRzepa - film o Wilamowicach film/video Wymysioer-2a46bdd7-84c9-4c0f-a2b4-2ed94d308915.avi
manuskrypt z przydomkami domostw w Wilamowicach obraz/image numery domów i przydomki w Wilamowicach.rar
strona tytułowa rękopisu J.Rosnera z przydomkami obraz/image strona tytułowa rękopisu Spisu numerów i przydomków w Wilamowicach z 1888 r..jpg
strona tytułowa rękopisu Pamiętników J.Danka obraz/image strona tytułowa rękopisu Pamiętnika Jana Danka z 1923 r..jpg
rękopis wierszyka "Ys wa amół ym wynter kałt" obraz/image PTDC0004.jpg
maszynopis piosenki "Fo ynsyn raichia faldyn" obraz/image PTDC0002.JPG
rękopis kołysanki "Kyndła maj, śłöf śun aj!" obraz/image PTDC0003.jpg
Wurbs 1981 komentarz/comment
Filip 2005 komentarz/comment
Wicherkiewicz 2001 komentarz/comment
Wicherkiewicz 2003 komentarz/comment
L. Młynek "Narzecze wilamowickie"- strona tytułowa obraz/image L Młynek-Narzecze_wilamowickie.jpg
Wilamowice w Sejmie część 2 film/video Wilamowice w Sejmie2.wmv
program konferencji nt.języków zagrożonych, Sejm obraz/image program konferencji Sejm.bmp
konferencja międzynarodowa w Wilamowicach, 2014 r. obraz/image Wilamowice Conference Call 2014-d2f4fb8e-1c69-4266-951c-5089f5a65bcb.pdf
Wilamowianie w Sejmie 1 obraz/image Wilamowice w Sejmie 1.jpg
Wilamowianie w Sejmie 2 obraz/image Wilamowice w Sejmie 2.jpg
Wilamowianie w Sejmie 3 obraz/image Wilamowice w Sejmie 3.jpg
Wilamowianie w Sejmie 4 obraz/image Wilamowice w Sejmie 4.JPG
Wilamowice w Sejmie i kard. K.Nycz obraz/image Wilamowice w Sejmie HBiba i krdNycz.JPG
kard. K. Nycz w Sejmie obraz/image Wilamowice w Sejmie krd Nycz.jpg
Wilamowianie w Sejmie 5 obraz/image Wilamowice w Sejmie5.JPG
fotografia 3 dziewcząt i mężczyzny z Wilamowic obraz/image Anna Zejma.jpg
fotografia wesela w Wilamowicach 1 obraz/image wesele to co u Biesika.jpg
fotografia wesela w Wilamowicach 2 obraz/image zdjęcie wesela z Biesika.jpg
kartka pocztowa po wilamowsku obraz/image kartka pocztowa do Johanna Miki #354.tif
tablice "Kolorowa żałoba w Wilamowicach" T.Króla obraz/image Tymek - konkurs tablice.rar
Bock 1916a komentarz/comment
Barciak 2001 komentarz/comment
Wagner 1935 komentarz/comment
Libera i Robotycki 2001 komentarz/comment
Bukowski 1860 komentarz/comment
Latosiński 1909 komentarz/comment
Kleczkowski 1920 komentarz/comment
Kleczkowski 1921 komentarz/comment
Mojmir 1930-1936 komentarz/comment
Lasatowicz 1992 komentarz/comment
Ritchie 2012 komentarz/comment
Wackwitz 1932 komentarz/comment
Trambacz 1971 komentarz/comment
Księżyk 2008 komentarz/comment
Weinreich 1958 komentarz/comment
Wicherkiewicz i Zieniukowa 2001 komentarz/comment
Neels 2012 komentarz/comment
Gara 2004 komentarz/comment
Morciniec 1995 komentarz/comment
Andrason 2010 komentarz/comment
Andrason 2011 komentarz/comment
Kleczkowski 1915 komentarz/comment
Młynek 1907 komentarz/comment
Król 2011 komentarz/comment
Józef Gara - fragment "Óf jer wełt" F. Biesika nagranie/audio JGara czyta Biesika.WAV
A.Kleczkowski Dialekt Wilamowic-fonetyka i fleksja obraz/image Kleczkowski fonetyka i fleksja.jpg
A.Kleczkowski Dialekt Wilamowic-składnia obraz/image Kleczkowski skladnia.jpg
H.Mojmir-"Woerterbuch der Mundart von Wilamowice" obraz/image Mojmir S-Z.jpg
H.Anders - "Gedichte von Florian Biesik" obraz/image Anders 1933.jpg
T. Wicherkiewicz - "The Making of a Language" obraz/image Wicherkiewicz - Making Language.jpg
film flamandzkiej TV o Wilamowicach z 1977 r. film/video
nagrobek K. i J.Foksów - Wilamowice obraz/image nagrobek Fok-Pouermin.JPG
nagrobek T. i J.Foksów - Wilamowice obraz/image nagrobek Jan Teresa Fox.JPG
nagrobej F. i K. Zejmów obraz/image nagrobek Zejmów.JPG
nagrobek F. i A. Moslerów - Wilamowice obraz/image nagrobek Moslera.JPG
grób A. Rosner Korczyk - Wilamowice obraz/image nagrobek A. Korczyk.JPG
fragment nt.Wilamowic w rękopisie F.Augustina obraz/image Wilamowice u Augustyna 166-167.jpg
strona tytułowa Bukowski 1860 obraz/image Bukowski 1860.png
Augustin 1842 komentarz/comment
Anders 1933 komentarz/comment
Ryckeboer 1984 komentarz/comment
Morciniec 1984 komentarz/comment
Besch et al 1983 komentarz/comment
J.Gara czyta swój utwór "Dy Wajnaochta" nagranie/audio Dy Wajnaochta.WAV
J.Gara czyta swój utwór "Ym Wynter" nagranie/audio Ym Wynter.WAV
J.Gara czyta swój utwór "Z Śwojmła kom cyryk" nagranie/audio Z Śwojmła kom cyryk-69f0134a-5b3d-4c95-998f-facbf63634ae.WAV
J.Gara czyta swój utwór "Paoter s'Faoter" nagranie/audio Paoter s'Faoter.wav
J.Gara śpiewa swój utwór "Śłöf maj Kyndła" nagranie/audio Śłoef maj Kyndła.WAV
J.Gara śpiewa swój utwór "Śtyły Naocht" nagranie/audio Śtyły Naocht.WAV
J.Gara śpiewa swój utwór "Jyr kyndyn kumt oły" nagranie/audio Jyr kyndyn kymt oły.WAV
fotografia stroju żałobnego w Wilamowicach 1 obraz/image pogrzeb Hanuszowej.jpg
fotografia stroju żałobnego w Wilamowicach 2 obraz/image pogrzeb Hanuszowej 1.jpg
E. Matysiak śpiewa "Pater s'foter..." film/video matysiak2007_1.wmv
Wilamowice w Sejmie część 1 film/video Wilamowice w Sejmie1.wmv
Wilamowice w Sejmie część 3 film/video Wilamowice w sejmie3.wmv
H.Rozner opowiada o rodzinie na fotografii film/video babcia_1.wmv
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
przyp03 komentarz/comment
przyp04 komentarz/comment
przyp05 komentarz/comment
przyp06 komentarz/comment
Jungandreas 1933 komentarz/comment
przyp07 komentarz/comment
przyp08 komentarz/comment
przyp09 komentarz/comment
przyp10 komentarz/comment
przyp11 komentarz/comment
H. Nowak śpiewa "Wymysiöejer śejny måkja" film/video Helena Nowak1.wmv
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-b86a1e99-4de6-47d6-b656-43bd61781fea.bmp
Samogłoski języka wilamowskiego tekst Wilamowski-monoftongi PL.pdf
Wymysorys monophtong vowels text Wilamowski-monoftongi PL-ba60dfec-cd28-45b1-ada0-dde9e29d2fba.pdf