Załączniki do: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Nazwa Typ Nazwa pliku
Stachowski 2010: 213 komentarz/comment/r
Ilustracja 1 obraz/image armeno_kipczacki_il01-cbe3dafe-8280-4b4f-bf13-fc11c2957e16.jpg
Ilustracja 2 obraz/image armeno_kipczacki_il02.JPG
Ilustracja 3 obraz/image armeno_kipczacki_il03.JPG
Ilustracja 10 obraz/image armeno_kipczacki_il10.jpg
Ilustracja 9 obraz/image armeno_kipczacki_il09.jpg
Ilustracja 8 obraz/image armeno_kipczacki_il08.JPG
Ilustracja 7 obraz/image armeno_kipczacki_il07.JPG
Ilustracja 6 obraz/image armeno_kipczacki_il06.JPG
Ilustracja 5 obraz/image armeno_kipczacki_il05.JPG
Pisowicz 2009: 11 komentarz/comment/r
por. Berta 2006: 158 komentarz/comment/r
Tyszkiewicz 1989: 149 komentarz/comment/r
Garkavec 1979: 5-6 komentarz/comment/r
Garkavec 1979: 5 komentarz/comment/r
Berta 2006: 163 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 11 komentarz/comment/r
por. Tryjarski 2005: 9 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 10 komentarz/comment/r
por. Łapicz 1986: 27 komentarz/comment/r
Tryjarski 1989: 110 komentarz/comment/r
Garkavec 1993: 587 komentarz/comment/r
por. Garkavec 1993: 587 komentarz/comment/r
Stachowski 2010: 213 komentarz/comment/r
Róna-Tas 2006: 135 komentarz/comment/r
Krymskij 1930 za: Garkavec 1993: 586 komentarz/comment/r
Garkavec 1993: 588 komentarz/comment/r
Tyszkiewicz 1989: 202 komentarz/comment/r
Garkavec 1987: 3 komentarz/comment/r
Pisowicz 2009: 10 komentarz/comment/r
Łapicz 1989: 39 komentarz/comment/r
Berta 2006: 158 komentarz/comment/r
Garkavec 1979: 6 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 17 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 13 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 18 komentarz/comment/r
obj1 komentarz/comment
Stachowski 2010: 214 komentarz/comment/r
Berta 2006: 165 komentarz/comment/r
Stachowski 2010: 218 komentarz/comment/r
Stachowski 2010: 222 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 21 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 21-22 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 25 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 28 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 27 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 11-12 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 19 komentarz/comment/r
Pisowicz 2009: 12 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 11 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 15 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 17-18 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 16 komentarz/comment/r
przyp1 komentarz/comment
Tryjarski 2010: 7 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 8 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 7 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 12 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 9 komentarz/comment/r
Ilustracja 4 obraz/image armeno_kipczacki_il04.JPG
Tryjarski 2005: 17 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 40-41 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 364-365 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 92-93 komentarz/comment/r
Tryjarski 2010: 408-409 komentarz/comment/r
Tryjarski 1972: 888-889 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 108-109 komentarz/comment/r
Tryjarski 2005: 98 komentarz/comment/r
Tekst ustawy we współczesnym języku armeńskim komentarz/comment tekst ustawy w języku armeńskim.pdf
Rykała 2011 komentarz/comment/r
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-51b8e23d-52b9-448d-af53-c53022cf8c0b.bmp