Załączniki do: rusińsko-łemkowski

Nazwa Typ Nazwa pliku
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
przyp03 komentarz/comment
przyp04 komentarz/comment
przyp05 komentarz/comment
przyp06 komentarz/comment
Rieger 1995 komentarz/comment/r
Łesiw 1997 komentarz/comment/r
Połowinkin 1896 komentarz/comment/r
Lewicki 1834 komentarz/comment/r
Werchratski 1902 komentarz/comment/r
Stieber 1982 komentarz/comment/r
Zubrzycki 1837 komentarz/comment/r
Czajkowski 1999 komentarz/comment/r
Reinfuss 1961 komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 2001 komentarz/comment/r
GUS RP 1938 komentarz/comment/r
GUS RP 1938a komentarz/comment/r
Nowakowski 1992 komentarz/comment/r
Magocsi 1999a komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 2002 komentarz/comment/r
Reinfuss 1990 komentarz/comment/r
Rybakow 1983 komentarz/comment/r
Orłowska 2012 komentarz/comment/r
Łesiw 2009 komentarz/comment/r
Dulichenko 2006 komentarz/comment/r
Michna 1995 komentarz/comment/r
Pudło 1987 komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 1998 komentarz/comment/r
Moklak 1997a komentarz/comment/r
Mazurowska 2009 komentarz/comment/r
Myszanycz 1997 komentarz/comment/r
Kuzio 2005 komentarz/comment/r
Fontański 2004 komentarz/comment/r
Wańko 2004 komentarz/comment/r
Plišková 2008 komentarz/comment/r
Horbal 1997 komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 2004 komentarz/comment/r
Chomiak 2003 komentarz/comment/r
Chomiak 2004 komentarz/comment/r
Fontański i Chomiak 2000 komentarz/comment/r
Chomiak 1995 komentarz/comment/r
Chomiak 2004a komentarz/comment/r
Chomiak 2005 komentarz/comment/r
Dubec 2007 komentarz/comment/r
Ziłyński 1934 komentarz/comment/r
Ziłyński 1938 komentarz/comment/r
Stieber 1959 komentarz/comment/r
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011 komentarz/comment/r
Arkuszyn 2009 komentarz/comment/r
Pancio 2009 komentarz/comment/r
Horszczak 1993 komentarz/comment/r
Jabur 1994 komentarz/comment/r
Jabur 2005 komentarz/comment/r
Plišková 2008a komentarz/comment/r
Kerča 2004 komentarz/comment/r
Kostelnik 1923 komentarz/comment/r
Kočiš 1971 komentarz/comment/r
Ramač 2002 komentarz/comment/r
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 komentarz/comment/r
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012 komentarz/comment/r
Chomiak 1992 komentarz/comment/r
Magocsi 2004 komentarz/comment/r
Moklak 1997 komentarz/comment/r
Kedryn 1937 komentarz/comment/r
Benedek 2004 komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 1993 komentarz/comment/r
Duć-Fajfer 2006 komentarz/comment/r
Mapa Łemkowszczyzny obraz/image łemkowszczyzna1.jpg
Osturna obraz/image Osturna.jpg
Mapka Rusi Szlachtowskiej obraz/image Rus_Szlachtowska.jpg
Obszary zamieszkane przez Łemków i sąsiedzi obraz/image łemkowszczyzna2.jpg
Tereny zamieszkane przez Białych Chorwatów obraz/image biali_chorwaci.jpg
Bukowina obraz/image bukowina.jpg
Pomnik_ofiar_Talerhofu_we_wsi_Leszno obraz/image Pomnik_ofiar_Talerhofu_we_wsi_Leszno.jpg
Tablica gora Jawor obraz/image Tablica gora Jawor.jpg
Lemko_Tower obraz/image Lemko_Tower.jpg
Mapa zasięgu zapożyczeń na terenie Łemkowszczyzny obraz/image łemkowszczyzna3.jpg
Galicja wschodnia obraz/image Ukraine_Halychyna.jpg
Horoszczak gramatyka obraz/image Gramatyka_języka_łemkowskiego_Horoszczak.jpg
Słownik łemkowsko-polski Horoszczaka obraz/image Słownik_łemkowsko-polski_Horoszczaka.jpg
Lemko Tower obraz/image Lemko_Tower-8b759b9d-8f68-4e8f-b766-34813592b2bd.jpg
Tablica Regietów obraz/image Regietów_znak.jpg
Tablica Nowica obraz/image Nowica_znak.jpg
Besida nr 04 obraz/image Besida_nr_04.jpg
Lemkiwśki Ricznyk 2009 obraz/image Lemkiwskij_ricznyk_2009.jpg
Płyta nagrobna Radocyna obraz/image Płyta_nagrobna_Radocyna_Dubec_2007.jpg
tekst ustawy w języku łemkowskim komentarz/comment tekst ustawy w języku łemkowskim.pdf
plakat łemkowski na Spis powszechny 2011 obraz/image łemkowski plakat.png
wywiad z ks. A.Grabanem w Strzelcach Krajeńskich film/video Keeping the Lemko language alive in Strzelce Krajeńskie.avi
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-bb91ba3c-de8a-4ce0-97b5-f7d5aec75171.bmp