Załączniki do: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Nazwa Typ Nazwa pliku
Baner reklamowy obraz/image baner_reklamowy-e7881a19-334a-4eb1-9b2c-5f20b90c6df6.jpg
Odsetek Niemców w gminach obraz/image odsetek_niemców_w_gminach-46b0b637-c124-43d5-851f-7dba6fb4272b.jpg
Odsetek Niemców w-m obraz/image gminy_zamieszkane_przez_Niemców_warmińsko-mazurskie-407884e4-0d30-4e16-8f9a-1350bac73898.jpg
Żebrowska 2002 komentarz/comment/r
Lewis i in. 2013 komentarz/comment/r
Mitzka 1959 komentarz/comment/r
Kargel 1941 komentarz/comment/r
Krämer 1979 komentarz/comment/r
Czoernig 1857 komentarz/comment/r
Mitzka 1943 komentarz/comment/r
Weigelt 2010 komentarz/comment/r
Breyer 2006 komentarz/comment/r
Urban 2004 komentarz/comment/r
Sprothen 2007 komentarz/comment/r
Paul 1962 komentarz/comment/r
Paul 1965 komentarz/comment/r
Finckh 1931 komentarz/comment/r
Christmann 1931a komentarz/comment/r
Kollauer 1931 komentarz/comment/r
Brubaker 1998 komentarz/comment/r
Paradowska a komentarz/comment/r
Paradowska b komentarz/comment/r
Koerth 1929 komentarz/comment/r
Pauls i Krahn 1956 komentarz/comment/r
Bender i Bergmann 1987 komentarz/comment/r
Kawski 2010 komentarz/comment/r
Żebrowska 2004 komentarz/comment/r
Krämer 1931 komentarz/comment/r
Effenberger 2010 komentarz/comment/r
Beck-Vellhorn i Scharlach 1936a komentarz/comment/r
Haeufler 1846 komentarz/comment/r
Kossmann 1935 komentarz/comment/r
Kłańska 1991 komentarz/comment/r
Karasek-Langer i Strzygowski 1932 komentarz/comment/r
Karasek-Langer Alfred i Elfriede Strzygowski 1938 komentarz/comment/r
Goetze 1922 komentarz/comment/r
Schmit 1942 komentarz/comment/r
Beck-Vellhorn i Scharlach 1936b komentarz/comment/r
Müller 1962 komentarz/comment/r
Gwary niemieckie w Polsce wg Maurmanna obraz/image Gwary niemieckie w Polsce wg Maurmanna.jpg
PGR-Arbeiter obraz/image PGR-Arbeiter-bed46007-7da7-431f-9a71-76bcae0a5f7e.jpg
książka Göttnera obraz/image alles_ausser.jpg
Urna ze swastykami pochodząca z Łódzkiego obraz/image uma.jpg
Izoglosy w Prusach obraz/image Dolno i wysokoniemiecki w Polsce.jpg
Rozmieszczenie Niemców w Polsce środkowej IIRP obraz/image Niemcy w IIRP.jpg
Lodzer Zeitung obraz/image Lodzer Zeitung.jpg
Galicyjskie dziewczęta przy pracy obraz/image galicyjskie dziewczeta.jpg
Współcześni Bambrzy obraz/image bamberki.jpg
Izoglosy w gwarach Galicji obraz/image Galicja osady.jpg
Tekst szryftem gotyckim obraz/image szryft gotycki.jpg
Zapożyczenia polskie i ukraińskie obraz/image zapożyczenia.jpg
Schemat maselnicy obraz/image schemat maselnicy.jpg
Zapożyczenia w gwarze łódzkiej obraz/image zapożyczenia łódzkie.jpg
Podania obraz/image podania.jpg
Analiza Krämera obraz/image analiza Kramera.jpg
Pieśń z Woli-Oblasznicy obraz/image Pieśń z Woli-Oblasznicy.jpg
Huasnpolka – szwabski taniec z Machlińca obraz/image Huasnpolka.jpg
Granica dialektów w płn. Polsce obraz/image Niemiecki w polsce - sredniowiecze i wspoczesnosc.jpg
tabela do gwar Galicji obraz/image tabela_do_gwar_Galicji.jpg
przyp01 komentarz/comment
Milch w Biskupiej Górce obraz/image Biskupia Górka Gdańsk - Alicja Białobrzewska.JPG
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-c993b192-eb03-4890-af81-cda5ea1314ba.bmp