Załączniki do: niemieckie dialekty Śląska

Nazwa Typ Nazwa pliku
Wiersz Heinricha Tchampela obraz/image Wiersz Heinricha Tchampela.jpg
Strona tytułowa dramatu De Waber obraz/image Strona tytułowa dramatu De Waber.jpg
Śląskie dialekty języka niemieckiego obraz/image gwary_slaskie_niemieckiego_.jpg
Rozprzestrzenienie (dialektów) języka niemieckiego obraz/image Rozprzestrzenienie (dialektów) języka niemieckiego w Europie środkowej po 1950.jpg
Dialekty niemieckie ok. 1910 roku obraz/image dialekty_niemieckie_1910.jpg
Dialekty łużycko-śląskie na mapie Gwar niemieckich obraz/image gwary_niemieckie_Polska_Maurmanna.jpg
apis nutowy do utworu Weihnachtsglocka obraz/image Zapis nutowy do utworu Weihnachtsglocka.jpg
Unwerth 1908 komentarz/comment/r
Jungandreas 1928 komentarz/comment/r
Menzel 1976 komentarz/comment/r
Księżyk 2008 komentarz/comment/r
Kryszczuk 1999 komentarz/comment/r
Wiktorowicz 1997 komentarz/comment/r
Bellmann 1965 komentarz/comment/r
Bellmann 1967 komentarz/comment/r
Bluhme 1964 komentarz/comment/r
Mitzka 1953 komentarz/comment/r
Veith 1971 komentarz/comment/r
Kaczmarczyk 1945 komentarz/comment/r
Brzezina 1989 komentarz/comment/r
Eser 2000 komentarz/comment/r
Morciniec 2002 komentarz/comment/r
Kraft 2001 komentarz/comment/r
Jankowiak 2001 komentarz/comment/r
Kleczkowski 1915 komentarz/comment/r
Weinhold 1853 komentarz/comment/r
Kneip 1999 komentarz/comment/r
Zaręba 1974 komentarz/comment/r
Bogacki 2010 komentarz/comment/r
Pudło 2004 komentarz/comment/r
Biskup 2010 komentarz/comment/r
Sprengel 1994 komentarz/comment/r
Joachimsthaler 2007 komentarz/comment/r
Preuss 2011 komentarz/comment/r
Preuss 2009 komentarz/comment/r
Lautdenkmal obraz/image Lautdenkmal.jpg
Mitzka 1963-1965 komentarz/comment/r
Ranking dialektów komentarz/comment/r
Oberschlesische Nachrichten obraz/image Oberschlesische Nachrichten.jpg
śląskie niemieckie wykopaliska językowe obraz/image
śląskie niemieckie wykopaliska językowe obraz/image www.nto.plappspbcs.dllarticleAID=20101201HEIMAT323406551.jpg
Breslausch - dialekt wschodnio-średnio-niemiecki obraz/image Breslausch.jpg
Druga kolonizacja niemiecka obraz/image kolonizacja_niemiecka _XVw-ac9068e5-efbe-4e14-9f20-9d9024ba51d9.jpg
Kolonizacja fryderycjańska i józefińska obraz/image kolonizacja_fryderycjanska_i_jozefinska.jpg
Kształtowanie granic Polski - Górny Śląsk w 1921 obraz/image ksztaltowanie_granic_Polski_GS_1921.jpg
Kierunki osadnictwa niemieckiego 1939-1944 obraz/image osadnictwo_II_wojna.jpg
Średniowieczna kolonizacja niemiecka obraz/image kolonizacja_niemiecka_sredniowiecze.jpg
Kartka z 40 zdaniami Wenkera obraz/image 40_zdan_Wenkera.jpg
przyp01 komentarz/comment
przyp02 komentarz/comment
przyp03 komentarz/comment
przyp04 komentarz/comment
przyp05 komentarz/comment
przyp06 komentarz/comment
przyp07 komentarz/comment
Kauder 1937 komentarz/comment
przyp08 komentarz/comment
przyp09 komentarz/comment
przyp10 komentarz/comment
przyp11 komentarz/comment
przyp12 komentarz/comment
przyp13 komentarz/comment
Brockhaus 1997 komentarz/comment
przyp14 komentarz/comment
przyp15 komentarz/comment
przyp16 komentarz/comment
przyp17 komentarz/comment
przyp18 komentarz/comment
przyp19 komentarz/comment
przyp20 komentarz/comment
przyp21 komentarz/comment
przyp22 komentarz/comment
przyp23 komentarz/comment
przyp24 komentarz/comment
przyp25 komentarz/comment
przyp26 komentarz/comment
przyp27 komentarz/comment
przyp28 komentarz/comment
Zapis nutowy wiersza Ärndtelied (Pieśń dożynkowa) obraz/image piesn_dozynkowa.jpg
Nuty do wiersza von Holteia i kartka pocztowa obraz/image zutaberg..jpg
Lokalne odmiany słowa schimpfen obraz/image Scimpfen.jpg
Seria wydawnicza Arbeitskreis obraz/image Woas_die_Stoare_pfeifa.jpg
niemieckojęzyczna przeszłość Śląska - Rudy obraz/image PKP Rudy DB Rauden - Klaudia Kowalska.png
niemieckojęzyczna przeszłość Śląska - Bytom obraz/image Bytom Milch Sahne - Ewa Zielinska.png
Nitschke 2004 komentarz/comment/r
zagrożenie języków / language endangerment obraz / image kryteria zagrożenia PL EN-aacc068d-e9f3-49ba-9772-bdfcd59a7078.bmp