Tekst ustawy we współczesnym języku armeńskim

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Tekst ustawy we współczesnym języku armeńskim
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
tekst ustawy w języku armeńskim.pdf
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Tekst Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych we współczesnym języku armeńskim (indoeuropejskim), który poza systemem pisma (alfabetem Hayots grer Հայոց գրեր) nie łączy jakiekolwiek pokrewieństwo językowe z kipczackim (turkijskim) językiem polskich Ormian.
Współczesny język armeński jest oficjalnym językiem Republiki Armenii.