Tekst ustawy w literackim języku białoruskim

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Tekst ustawy w literackim języku białoruskim
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
tekst ustawy w języku białoruskim.pdf
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Tekst Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w literackim języku białoruskim