Tekst ustawy w literackim języku ukraińskim

Załącznik do języka: ukraińskie gwary


Nazwa załącznika
Tekst ustawy w literackim języku ukraińskim
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
tekst ustawy w literackim języku ukraińskim.pdf
Język
ukraińskie gwary

Szczegóły

Tekst Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w literackim języku ukraińskim