Wicherkiewicz 2001

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Wicherkiewicz 2001
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Wicherkiewicz, Tomasz 2001. „Piśmiennictwo w etnolekcie wilamowskim”, w: Barciak 2001: 520-538.