Wilamowianie w Sejmie 2

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Wilamowianie w Sejmie 2
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
Wilamowice w Sejmie 2.jpg
Język
wilamowski

Szczegóły

Wilamowianie w Sejmie RP podczas konferencji Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych zorganizowanej 5 listopada 2013 r. w Sejmie RP przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP oraz Biuro Analiz Sejmowych.
Za stołem prezydialnym od lewej: prof. H. Karaś, dr T. Wicherkiewicz, pos. D. Pietraszewska, dr Lech Nijakowski, pos. Henryk Galla.
fot. Krzysztof Białoskórski