Wilamowice w Sejmie i kard. K.Nycz

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Wilamowice w Sejmie i kard. K.Nycz
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
Wilamowice w Sejmie HBiba i krdNycz.JPG
Język
wilamowski

Szczegóły

Spotkanie Heleny Biba i kard. Kazimierza Nycza (urodzonego w Starej Wsi k/Wilamowic) w Sejmie RP podczas konferencji Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych zorganizowanej 5 listopada 2013 r. w Sejmie RP przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP oraz Biuro Analiz Sejmowych.
fot. Krzysztof Białoskórski