Ilustracja 4

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Ilustracja 4
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
armeno_kipczacki_il04.JPG
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

ilustr. 4. Folio 6 i 7 Zapisów sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim - facsimile oryginału (źródło: Tryjarski 2010: 364-365).