przyp01

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp01
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Metonimia polega na przeniesieniu podstawowego znaczenia danego słowa na część elementów pozostających w jakimś związku z tą rzeczą lub na odwrót – rzecz określana jest przez część elementów z nią związanych.