Bukowski 1860

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Bukowski 1860
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Bukowski, Jacob 1860. Gedichte in der Mundart der deutschen schlesisch-galizischen Gränzbewohner resp. von Bielitz-Biala. Bielitz: Zamarski. [przedruk w: Wagner 1935: 1-190].