Kleczkowski 1920

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Kleczkowski 1920
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Kleczkowski, Adam 1920. Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.