Trambacz 1971

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Trambacz 1971
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Trambacz, Waldemar 1971. Die Mundart von Bojków. Versuch einer phonetisch-phonologischen Betrachtungsweise. Poznań : UAM [nieopublikowana rozprawa doktorska].