Weinreich 1958

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Weinreich 1958
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Weinreich, Uriel 1958. Yiddish and Colonial German in Eastern Europe: The Differential Impact of Slavic. Moscow-`s-Gravenhage: Mouton.