Neels 2012

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Neels 2012
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Neels, Rinaldo 2012. De nakende taaldood van het Wymysojer, een Germaans taaleiland in Zuid-Polen. Een socuilinguïstische analyse. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven [nieopublikowana praca doktorska].