Andrason 2010

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Andrason 2010
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Andrason, Alexander 2010. “Expressions of futurity in the Vilamovicean language”, Stellenbosch Papers in Linguistics 40: 1-10.