Kleczkowski 1915

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Kleczkowski 1915
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Kleczkowski, Adam 1915. „Dyalekty niemieckie na ziemiach polskich”, w: H. Ułaszyn, i in. Język polski i jego historya z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. cz. II. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności. Ss. 387-394.