Król 2011

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Król 2011
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Król, Tymoteusz [2011]. S’ława fum Wilhelm. Wilamowice: Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”.