Józef Gara - fragment "Óf jer wełt" F. Biesika

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Józef Gara - fragment "Óf jer wełt" F. Biesika
Rodzaj
nagranie/audio
Nazwa pliku
JGara czyta Biesika.WAV
Język
wilamowski

Szczegóły

wilamowski twórca Józef Gara (1929-2013) recytuje za Tymoteuszem Królem (ze względu na problemy ze wzrokiem) fragment poematu Floriana Biesika Óf jer wełt - od początku do wersu 60 (7'25").
Nagranie w domu J. Gary w lutym 2013 r.
autor: Tomasz Wicherkiewicz